Hugo Alfvén (1872-1960)

Midsommarlåt i Leksand

Rudén no. 146

  • Year of composition: Composition sketch dated Musicum 28 December 1936
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Samuel Gabrielsson
  • Duration: 2 min

Solo voices/choir

Mixed choirr S.A.T.B.

Examples of printed editions

Gehrmans 1937, CG 2864 (Gehrmans körbibliotek 93)
Stora körboken no. 24. Stockholm 1951. Gehrmans

  • Location autograph: Uppsala Universitetsbibliotek
  • Possible call no. and autograph comment: UUB VMhs 184:40:3a (Composition sketch), VMhs 184:40:1 score in pencil

Examples of recordings

Musica Sveciae MSCD 612, 1988
Uppsala Academy Chamber Choir, cond. Stefan Parkman

Ladybird LBCD 0034, 2000
Gustaf Sjökvist's Chamber Choir, cond. Gustaf Sjökvist

Description of work

Allegretto F major 4/4


Libretto/text

Nu drar midsommar in uti Dalarnes land;
nu det grönskar på  Siljans förlovade strand.
Se på ängarnas  prakt  under himmelens sky,
hur det blommar i budom  och by!
Hör den klingande sång
Hör vad drillar, o hör,
Allt vad levande är,
är en jublande här
uti Leksand i midsommarstid.

Nu är midsommarfröjd i vart hjärta och sinn; 
nu de blommande själarnas högtid går in, 
och det spirande arvet från fädernas tid 
i vår hembygd skall mogna i frid.
Allt vad ungt är och käckt
och med livet i släkt, 

allt vad skönast vi drömt,
allt vad renast vi gömt,
allt vad ädlast vi tro,
må det grönska och gro
uti Leksand i midsommars tid.