Bernhard von Beskow (1796-1868)

Bernhard von Beskow, född i Stockholm den 22 april 1796, död den 17 oktober 1868. Friherre, författare, publicist och dramatiker. Ledamot av Svenska Akademien från 1828 (stol nr 12). LMA

-

Summary list of works

Sånger med piano, mm


Works by Bernhard von Beskow

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 1