Hildur Broström (1865−1948)

Hildur Hedvig Constantia Broström (1865−1948) var en svensk tonsättare av salongs- och dansmusik kring sekelskiftet 1900. Några av hennes stycken blev mycket populära. Det gäller genombrottsverket, den lilla programmusikaliska ”Öländingsmarschen” som bibehöll sin popularitet långt in på 1900-talet. Det gäller också schottisen ”Uppsalaminnen” som spelats in ett stort antal gånger på skiva och även dykt upp i filmiska sammanhang.

Liv

Hildur Broström föddes den 1 september 1865 i Ljungs församling i Östergötland. Hildur var andra barnet i en syskonskara om sex personer. Föräldrar var Hedvig Carolina Fredrika Broström, född Sylvander (1841−1914) och Oskar Broström (1834−1874). Efter faderns död flyttade familjen till Uppsala och det förefaller som Hildur Broström var skriven här under resten av sitt liv. Någon familjebildning finns inte dokumenterad, vilket också gäller flera av syskonen. Hon avled i Uppsala 21 juli 1948.

De flesta av Broströms tryckta kompositioner i manuskriptsamlingen har en egenhändigt skriven dedikation till Hedda Leijonhufvud − med ”vördnad”, ”vänskapsfullt”, eller ”med vänskap och tillgifvenhet”. Hedda Leijonhufuvud var med all sannolikhet Hedda Johanna Theresia Leijonhufvud (1877−1949) född på Åkerö Säteri, Bettna i Södermanland och sedermera bosatt på Lidingö. Vid Broströms död 1948 fick Hedda Leijonhufuvud sannolikt ”ärva” den musikaliska kvarlåtenskapen.

Ett manuskript med titeln ”Amoroso” är tillägnat friherre Knut Bonde. Denne skrev i Svenska Dagbladet en kort men vackert hållen nekrolog till Hildur Broströms minne i vilken han beskriver Broströms personlighet: ”Hon var en högst musikalisk personlighet men framför allt en fint bildad kulturmänniska av det slag som börjar bli allt mera sällsynt i denna specialiseringarnas tidsålder. Hildur Broström var också en trofast vän, vars minne länge kommer att leva bland dem som haft den stora förmånen att lära känna henne och framför allt bland ’Ölänningsmarschens’ tusen-tals gamla vänner.”

Komponist

Hildur Broströms musikaliska utbildning är inte känd. Som tonsättare skrev hon huvudsakligen pianostycken av populärmusikalisk art. Det 20-tal kompositioner som trycktes inom perioden 1893−1902 var alla inom tidens populära salongs- och dansmusikgenrer. Den stora efterfrågan av de genrer Broström skrev i visar det aktiva hemmusicerandets breddning inom borgerliga miljöer från 1880-talet fram till radions genombrott. Tiden sammanfaller också med en musikalisk nationalism och ett nyvaknat intresse för folkliga traditioner som utgör en bakgrund till denna dansvurm.

Nottrycken såldes med hjälp av vackert tecknade, ofta romantiska försättsblad av anonyma illustratörer. Titlar och illustrationer kunde också vara knutna till programmusikaliska betydelser. Det gäller den nämnda ”Öländingsmarschen”, vars popularitet säkert i hög grad berodde på denna koppling. På det vackra färgomslaget visas ölandshästar i olika gångarter och dessa återfinns också i noterna: hästarna kan ”sätta sig i marsch” och ”trava” men också ”krångla, bliva ystra och istadiga”. I senare annonser marknadsfördes Broström som ”Komponisten av den populära Öländings-marschen”.

Även om Broströms musik speglar den musikaliska smaken vid sekelskiftet har några stycken motstått tidens tand. Förutom ”Öländingsmarschen” gäller det schottisen ”Upsalaminnen” som integrerats i den svenska spelmanstraditionen, framför allt inom dragspelsgenren. Den som främst förknippats med melodin är Calle Jularbo som spelade in den tre gånger, den första gången redan 1913. Den finns med i filmen om dennes liv, ”Kalle Karlsson från Jularbo” (1952). ”Upsalaminnen” förekommer också i en scen i Mai Zetterlings film Älskande par från 1964.

Stil

Formellt kan kompositionerna delas i två grupper. Den första gruppen utgörs av de modernare dansformerna − galopp, schottis, hambo, polka etc. − som i de flesta fall har en tredelad marschliknande formstruktur med en trio i mitten och en da capo-del. Liksom de flesta av Broströms kompositioner har de en introduktion och coda vilket ger en avrundad musikalisk formkänsla.

Den andra formtypen utgörs av valserna som har en mer avancerad svitliknande struktur, där olika valser avlöser varandra. Valserna presenteras i skiftande tonarter, ibland med modulationer utefter kvintcirkeln. Även här har kompositionerna en introduktion och coda men nu av lite tyngre slag; även mellanspel mellan valserna förekommer. Valserna får betraktas mer som musik att spela och lyssna till, än som dansmusik. Förebilderna är valssviter av Johann Strauss m.fl.. Pianistiskt ansluter sig satsfakturen till tidens salongsmusik − ibland brutna treklanger med förslagsnoter, ibland med mer pianistisk utformning. I harmoniken är Broström som mest avancerad sett utifrån genrens perspektiv: modulationer, kromatik och mediantik är ofta förekommande men även kromatisk parallellföring av ackord.

Manuskript

Vid sidan av de tryckta noterna finns ett trettiotal kompositioner i manuskript och autografer i Musik- och teaterbiblioteket. Samma genrer som i de tryckta kompositionerna återkommer här. Trots ibland identiska titlar är i dess fall inget av manuskripten gemensamt med de tryckta verken. I manuskripten förekommer ofta ändringar av titlar och ett och samma stycke kan existera under olika namn.

I samlingen ingår framförallt flera större valser med nämnda svitstruktur. Här märks kanske framför allt valsen ”Con amore” som sin titel till trots inte är identiskt med den tryckta kompositionen med samma namn. Bland manuskripten återfinns också en fin liten samling med åtta lätta melodiska pianostycken ”På lediga stunder” som antyder en eventuell pedagogisk verksamhet.

I Knut Bondes memoriam står att läsa: ”Sedermera har många kompositioner utkommit, men de vackraste lämnade hon aldrig ut”. Det till formatet tyngsta av dessa icke publicerade alster är klaverutdraget till kantaten ”Columbus” för manskör med soli och orkester. Handlingen rör Christoffer Columbus upptäckt av Amerika 1492: i den första, något operamässiga delen härskar oron över att varken nå det nya landet eller möjlighet att återvända hem, ett missmod delat av Columbus och hans besättning. Första delen avslutas med att utkiken ropar ’land’ och den glädje och förtröstan som då sprids hos besättningen återspeglas i den andra delens mer kantatliknande hyllning till Columbus.

Bertil Wikman © 2016

Bibliography

Svensk Musiktidning, no. 11 & no. 20 1893, no. 20 1895, no. 20 1896, no. 20 1899, no. 19 1900, no. 5 1901, 1902 nos. 1 & 19 1902.
Bonde, Knut: ‘Hildur Broström in memoriam’, Svenska Dagbladet, 24/9 1948.

Sources

Hildur Broström's printed compositions are preserved at Kungliga biblioteket, STIM and Musik- och teaterbiblioteket.
The manuscripts are preserved in a capsule with printed music and manuscripts in the Musik- och teaterbiblioteket. Gift from Allan E. Sjöding 1979.

Summary list of works

Kantat (Columbus), pianoverk (Upsalaminnen, Öländingsmarsch m.fl), sånger.

Collected works

Choir, soli and orchestra
Columbus, cantata for men’s choir with soli and orchestra, ‘Se hur han går…’, piano vocal score, autograph in MTB.
Introduktions-marsch till 2dra afdelningen till kantaten Columbus, piano vocal score, 
autograph in MTB.

Violin and piano
Lilla Blåöga, Pas de quatre, Elkan & Schildknecht, 1902.
Upsala-minnen, 2 Schottisch for violin and piano, Elkan & Schildknecht, 1896 (from Marscher och dansmusik för piano och violin no. 37).

Voice and piano
Du var stjärna i sky (‘Midt i sommarens doft jag fann dig mitt barn’, Daniel Fallström), E major, ms. in MTB.
Klage (‘Venlige Morgenvind, bär du min klage Hen til min Ven’), autograph in MTB .
‘Tag din harpa från väggen’! (Harold Bildt), G-flat major, ms. in MTB.

Piano
Printed works

Con amore. Vals för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1900.
En liten skälmunge. Polka för piano, Carl Gehrman, Stockholm. 
Graziella. Pas de Quatre för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1899.
Innocence. Valse pour le piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1902.
Jeunesse. Valse pour piano, Carl Gehrman, Stockholm,
 1896.
Journalistmarsch, arr. för piano. Written for the Journalist’s congress at the world fair in Stockholm 1897, Carl Gehrman, Stockholm, 1897.
Klappadt och klart. Polka för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1900. [Also in arr. for brass sextet by C.F. Ringvall, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1902 (from Vald samling dansmusik och marscher för messings-sextett no. 7).]
Lilla Blåöga. Pas de quatre, Elkan & Schildknecht, 1902.
Med lif och lust. Hambo-polska för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 
1901.
På lyckans hjul. Polka för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 
1902.
Tattersall-marsch för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1899.
Tram-tram. Tomtemarsch, Elkan & Schildknecht − Emil Carelius, Stockholm, 1902.
Upsala-minnen, 2 Schottisch för piano, Elkan & Schildknecht, Stockholm, 1893. [Also in arr. for brass sextet av C.F. Ringvall, Elkan & Schildknecht, 1896 (from Vald samling dansmusik och marscher för messingssextett).]
Öländings-Marsch för piano, Abraham Lundquist, Stockholm, 1893. [Arr.
for piano four hands, Elkan & Schildknecht, Stockholm 1895; arr. for orchestra, Abraham Lundquist, Stockholm, 1915 (Orkester-bibliotek, Abraham Lundquist, no. 120).]

Works in autograph and manuscripts
Amoroso (Valse, G-flat major), To Friherre Knut Bonde with affection from the composer, ms. in MTB.
Andra vals! (No. 2, A major), autograph in MTB .
Barcarole (F-sharp minor), autograph in MTB.
Boston-Vals (D major). I ungdomens år, ms. in MTB
.
Con amore. Vals (E-flat major), ms. in MTB.
Flaggan i topp! Marsch (D major), ms. in MTB.
Fox-Trot, autograph in MTB
.
Jag det mins som i går (waltz, D major), autograph in MTB.
Hambopolka (C major) ms. in MTB 
joined with Hambopolska (D major), ms. in MTB 
= Hambopolska no. 2.
Hambopolska (A-flat major), autograph in MTB.
Hopp la la! Polka (G major), ms. in MTB
. 
Hambopolka no. 2 (D major), autograph in MTB. [Also under the name Polska in another autograph, joined with Mins du? Vals för piano (G major), autograph in MTB.
Polka no. 4 (A-flat major), autograph in MTB.
Polka no. 5 (A major), autograph in MTB.
Polka (A major, no name), ms. in MTB.
Polska no. 1 (C major), changed to Hambopolka, autograph in MTB. 
Polska (E major), autograph in MTB. 

På lediga stunder. 8 lätta melodiska pianostycken: 1. Etude (C major), 2. På sjön (G major); 3. Zigenardans (G major), 4. Lillan vill dansa (G major), 5. Lillans polska (G major), 6. Den lille ryttaren. Marsch (A major with trio), 7. Speldosan (D major with trio and coda), 8. Dockan Rosamunda skall sova (C major lullaby with text), ms. in MTB.
Sista gången! no. 1, vals (E-flat major, A-flat major), ms. in MTB.
Scottish no. 1 (E-flat major), autograph in MTB.
Skymning, serenad, autograph in MTB.
Upsala polka no. 1 (G major), ms. in MTB.
Vals (A major), autograph in MTB.
Valse Boston, ms. in MTB.
Åkerö-polka, autograph in MTB.
Serenad, autograph in MTB. 
Skymning, autograph in MTB.


Works by Hildur Broström

There are no works by the composer registered