John Fernström (1897−1961)

John Axel Fernström, född i Ichang (Kina) 6 december 1897, död 19 oktober 1961. Tonsättare, målare, violinist, dirigent. LMA

John Fernström var missionärsbarn och bodde fram till tio års ålder i Kina. Väl hemma i Sverige studerade han vid Malmö musikkonservatorium, i Köpenhamn och i Berlin för K. Håkansson samt vid Sonderhausens konservatorium. Han blev därefter engagerad som violinist i Helsingborgs symfoniorkester vid Nordvästra Skånes orkesterförening i Helsingborg 1916–1939.

På 1930-talet började han att även dirigera. Han var radiokapellmästare i Malmö 1939–41, dirigent för Sydöstra Skånes orkesterförening i Ystad 1940–44, dirigent för Lunds kvinnliga studentkör 1941–48 – under tiden den tiden ombildades till Lunds akademiska kör – men lämnade denna post då han 1948 tillträdde som kommunal musikledare i Lund. Han grundade 1951 Nordiska Ungdomsorkestern.

I Fernströms produktion ingår tolv symfonier, flera solokonserter, kammarmusik och vokalmusik. De intryck han som barn tagit av kinesisk folkmusik blev en del av hans tonspråk, som dock även har nordiska drag. Stilistiskt stod han mellan tradition och modernism. Han var också bildkonstnär, samt skrev poesi som utgavs postumt med titeln Utan musik (2005). Hans memoarbok Jubals son och blodsarvinge utkom avkortad efter hans död, samt i en ny, oavkortad utgåva vid 100-årsjubileet av hans födelse.

Han blev invald i Kungl. Musikaliska akademien den 26 november 1953, som ledamot nr 671.

Publications by the composer

‘Nordvästra Skånes Orkesterförening. En institution som börjar få tradition’, in: Skåne. Årsbok 1927, 219−223. Malmö: Sällskapet Skånes Årsbok, 1927.
‘Musikens fraseologi’, Musikern, vol. 21, no. 21, 1928, pp. 309−310.
‘Musiken som kulturfaktor. Sammandrag av föreläsning, hållen å A.B.F. i Hälsingborg av John Fernström’, Musikern, vol. 22, no. 5, 1929, pp. 60−62.
‘Musikens uttrycksmedel. Sammandrag av föreläsning, hållen i A.B.F. i Hälsingborg av John Fernström,’ Musikern, vol. 22, no. 15, 1929, pp. 202−204.
Dietrich Orgemester, Lund: Gleerups Bokförlag, 1937.
‘Om stilkänsla’, Musikvärlden, vol. 2, no. 1, 1946, pp. 6−8.
‘Confessiones, självbiografisk skiss’, Musikvärlden, vol. 2, no. 4, 1946, pp. 98−101.
‘Norskt och danskt i Brysselfinalen’, Svenska Dagbladet, 3 juli 1950.
Vår tids tonalitetsbegrepp: ett tillägg till varje harmonilära och varje kontrapunktlärobok, Stockholm: Gehrman, 1951.
De musikaliska formernas systematik, Stockholm: Gehrman, 1952.
Körmetodik, Stockholm: Gehrmans, 1952.
Svenska sångarförbundets ficksångbok för manskörer, Fernström, John (ed.), Stockholm: Gehrman, 1953.
‘Wienklassicismen som musikhistorisk stilart’, Sydsvenska Dagbladet, 18 Jan. 1955.
Jubals son och blodsarvinge. Självbiografiska anteckningar, Lund: C.W.K. Gleerup Bokförlag, 1967 (postum pub.).
Utan musik: dikter, selections by Jan Sigurd, Eslöv: Gondolin, 2005.

Bibliography

Anderberg, Thomas: ‘Tid för renässans?’, [journal] Musik, no. 2 1998, pp. 34−35.
Frid, Henry: ‘Kompositören John Fernström: hans skolminnen från Osby’, in: Årsbok/Osby hembygdsförening, 1998, pp. 51−60.
Lindberg, Boel: John Fernström och hans musik: en skrift om John Fernström med anledning av 100-års jubiléet av hans födelse, Kristianstad: Musik i Skåne, Kristianstad, 1997.
−−−: John Fernström, tonsättare i folkhemmets tid: en biografi, Lund: Arkiv förlag, 1997.
−−−: Mellan provins och parnass: John Fernström i svenskt musikliv, Lund: Arkiv förlag, diss., Lund University, 1997.
−−−: ‘Finkultur för folket. Folkkonserter i Helsingborg 1900−1932’, in: Eva Öhrström (ed.), Musiken, folket och bildningen, Linköping: Mimer, 1997, pp. 107−140.
−−−: ‘How Swedish music turned modern around 1950. Using Bourdieu's concepts ’field’ and ’capital’ to analyze changing cultural patterns’, lecture held at the Music Department, University of California Santa Barbara, April 24th, 1998 (available for download at http://www.boellindberg.se/).
−−−: ‘Kommentarer till: John Fernström: Symfoni no. 6, Concertino op. 52, Den kapriciöse trubaduren’, in: cd booklet, Symfoni no. 6; Concertino op. 52; Den kapriciöse trubaduren, Musica Sueciae, PSCD 706, 1999, pp. 4−8, 12−17.
Mårtensson, Jan: ‘John Fernström: Jubals son.’, in: Lundaprofiler under tusen år. Malmö: Sydsvenska Dagbladet, 1999, pp. 99−100.
Neiderud, Rikard: ‘Exotiska tonarter i John Fernströms stråkkvartetter: analys av kvartett no. 6 och 8’, C-level thesis in musicology, Lund University, 2000.
Norberg, Malin: Bravissimo! John Fernström och Sydöstra Skånes orkesterförening, C-level thesis in musicology, Lunds universitet, 1999.
Åstrand, Hans: ‘Konstmusiken 1920−45’, in: Musiken i Sverige, vol. 4, Leif Jonsson and Hans Åstrand (eds), Stockholm: Fischer & Co., 1994, pp. 310−365.

Summary list of works

12 symfonier, ett flertal verk för orkester (bl a Symfoniska variationer), 2 violinkonsert, violakonsert, cellokonsert, klarinettkonsert, fagottkonsert, 8 stråkkvartetter, blåsarkvintett, Chaconne för cello och orgel, Sonata da chiesa för violin och orgel, 3 sonatiner för 2 violiner, verk för piano, verk för orgel (bl a Preludium och fuga A-dur), sånger med piano, flera verk för sång med orkester (bl a Songs of the Sea), verk för kör och orkester (bl a 8 kantater, Mässa, Stabat Mater, Requiem), verk för kör a cappella, 25 verk för manskör a cappella, 3 operor ("Achnaton" 1940, "Isis-systrarnas bröllop" 1943, "Livet en dröm" 1946), musik till ett flertal skådespel (bl a "Hamlet" och "Köpmannen i Venedig")

Collected works

A great deal of Fernström’s compositions are available as autographs on reproducible transparencies that are kept at STIM/Svensk Musik (see http://www.mic.se/avd/mic/prod/micv6.nsf/docsbycodename/aboutus). Some of his works are also available in printed form. A smaller number of autographs exist in ‘Samling Fernström’, at Lund University’s library in Lund. This collection also includes sketches and drafts of a significant number of the works that are stored at Svensk Musik. A chronological works list with information on year of composition can be found in Boel Lindberg, Mellan provins och parnass. John Fernström i svenskt musikliv, Lund: Arkiv förlag, 1997, pp. 308−317.

Operas
Echnaton/Achnaton, Opera in Three Acts op. 25a (M. Børup).
Isissystrarnas Bröllop, Lyric Episode in One Act/Three Tableaus for Soli, Women’s Choir, Men’s Choir and Orchestra op. 58a (V. von Heidenstam/A. Munck-Falk).
Livet en Dröm, Opera in Three Acts op. 83 (P. Calderon, trans. C. Berg). [The orchestration has only been completed for act 1.]

Incidental Music
Completed dramatic music for A Midsummer Night’s Dream op. 70a (W. Shakespeare).
Dramatic music for Niels Ebbesen op. 82b (K. Munck).
Music for Around the World in Eighty Days op. 71a (J. Verne).
Music for Hamlet, op. 82c (W. Shakespeare).
Genom Förtrollade Glasögon, music for a fairy play op. 75 (M. Åkerholm).
Music for The Taming of the Shrew (W. Shakespeare).
Dramatic music for The Merchant of Venice, op. 86a (W. Shakespeare).

Ballets
Ni-Si-Pleng, Ballet in Three Tableaus by C. Gustaf Kruuse af Verchou (based on the libretto by T. Kleen), op. 87a.
Korporal Tennsoldat på Vift, Ballet for Children (only the music has been preserved).

Symphonies
In Memoriam [Symphony No. 1] op. 4. [The work was withdrawn and destroyed by the composer.]
Symphony No. 2 op. 10.
Exotica, Symphonic Pictures of a Travelogue (Birger Mörner: Arafis tragiska år) [Symphony No. 2] op. 15. 
Symphony No. 4 op. 20.
Symphony No. 5 op. 27.
Symphony No. 6 op. 40.
Sinfonietta in Forma di Sonata da Chiesa [Symphony No. 7] op. 51 .
Amore Studiorum, Symphony for Large Orchestra [Symphony No. 8] op. 56.
Sinfonia Breve [Symphony No. 9] op. 60.
Symphonie Discrète [Symphony No. 10]. op. 65.
Symphony No. 11, Utan Mask, for Mixed Choir and Orchestra op. 77.
Symphony No. 12 op. 92.

Works for solo instrument and orchestra
Violin Concerto No. 1 op. 5.
Clarinet Concerto op. 30.
Chaconne for Cello and Orchestra G minor op. 31.
Concerto for Viola and Orchestra op. 34.
Concertino for Cello and Orchestra op. 49.
Concertino for Flute with a Small Orchestra and Women’s Choir op. 52.
Bassoon Concerto op. 80.
Violin Concerto No. 2 op. 95.
Romance in C-sharp Minor for Viola and Orchestra.

Suites for orchestra/string orchestra
Intima Miniatyrer, Suite for String Orchestra op. 2.
Variations, Passacaglia and Fugue on a Theme by Percy Buck op. 12.
Den Kapriciöse Trubaduren, Serenade in Four Movements for Chamber Orchestra op. 21.
Two Small Fugues for use at a public concert in Helsingborg 21 Sept. 1933.
Suite from the music for Isissystrarnas bröllop op. 58b.
Songs of the Sea, Symphonic Suite for Coloratura Soprano and String Quintet or String Orchestra op. 62.
Miniature Suite from complementary dramatic music for A Midsummer Night’s Dream op. 70b.
Suite from music for Around the World in Eighty Days op. 71b.
Norwegian Folk Melodies Arranged for Chamber Orchestra.
Suite No. 1 from dramatic music for The Merchant of Venice op. 86b.
Suite No. 2 from dramatic music for The Merchant of Venice op. 86c.
Suite No. 1 from music for the ballet Ni-Si-Pleng op. 87.
Four Swedish Folk Songs in arrangement for String Orchestra.


Orchestral works in one movement
Scanian Rhapsody op. 13.
Scanian Rhapsody op. 13, arr. for military orchestra.
Pastorale for Orchestra op. 16b.
Symphonic Variations op. 17.
Fragment, Pictures from a Film op. 24a.
Overture to the opera Achnaton op. 25b.
Celebratory Prelude for String Orchestra.
A Well-Known Melody in Many Variations [Twinkle, Twinkle, Little Star], prepared for use at a public concert on 5 Dec. 1934.
Prèlude Solennel for String Orchestra op. 42.
Rao-nai-nais Sånger, Chinese Rhapsody op. 43.
Fanfares for the Inauguration of Malmö Stadsteater.
Allt Under Himlens Fäste, Swedish Folk Song, Arranged for Chamber Orchestra.
Sailor-Boy’s Dance, Arranged for Chamber Orchestra.
Pan Spelar for Recitative with Orchestra op. 74.
Symfonic Burlesque (Tokfan) [from Symphony No. 11: ‘Utan mask’, op. 77].
Symfonic Prologue for Large Orchestra, Concert Overture composed for the 25th anniversary of the Malmö Concert House Foundation in Jan. 1950 op. 88.
Ostinato for String Orchestra op. 94.
Celebratory Music for the Akademiska Föreningen’s inauguration of renovations on 3 Oct. 1953 op. 96.
March dedicated to the Kungl. Södra Skånska Infanteriregemente [Royal South Scanian Infantry Regiment]/C. G:son Schreiber/for military orchestra.

Chamber Music
String Quartets
String Quartet No. 1 E major op. 6.
String Quartet No. 2 G minor op. 9.
String Quartet No. 3 op. 23.
String Quartet No. 4 E-flat major op. 54.
String Quartet No. 5 op. 81a.
String Quartet No. 6 in the 7th romani scale on G op. 81b.
String Quartet No. 7 op. 91.
String Quartet No. 8 in dorian minor op. 93.


Other Chamber Music
Sonata for Piano op. 11.
Sonata for Violin and Cello op. 19.
Chaconne for Cello and Organ op. 31a.
Chaconne for Cello and Piano, G minor op. 31b.
Prelude and Fugue for Organ A major op. 35.
Little Suite for Piano op. 37.
Romance, E minor for violin and piano.
Sonata da Chiesa for Violin and Organ op. 41.
Sonatina for 2 Violins op. 45a.
Sonatina for 2 Violins op. 45b.
Suite for Cello and Piano op. 53.
Wind Quintet for Flute, Oboe, Clarinet, Horn and Bassoon op. 59.
Little Serenade in Four Movements for Flute, Clarinet, Bassoon and Cello op. 73.
Four Folk Melodies set for String Quartet op. 82a.
Sonatina No. 3 for 2 Violins op. 89.
Trio for Violin, Viola and Cello op. 90.
Three Croquis in G major for Flute, Clarinet and Strings.
Fyra Små Damer från Rokokon in a setting for string quartet.
Gamla Engelska Mästare set for string quartet.
Romance C-sharp Minor for vl., vl. obl., vlc., pf.
No title [March].
Rondo for Piano Trio.
No title [Piece for violin and piano].
Chanson Russe. Hommage a Tjajkovskij, for violin and piano.
Dorian Romance for Cello and Piano.
Menuett for Cello and Piano.
3 Small Piano Pieces.
Theme and Variations for Piano.
Crime Passionelle for Piano.
Djurgårdsnatt (Two Nocturnes) for Piano.

Choral Works
With soli and orchestra
Manhem for Solo Tenor and Solo Baritone, Men’s Choir and Orchestra op. 7 (E.G. Geijer).
Julhymn for Soloist, Choir and Orchestra op. 16a (E. Dahlgren).
Cantata for the inauguration of the organ and alterpiece in Helsingborg’s Gustav Adolf’s Church for Mixed Choir, Soli and Organ, op. 22 (E. Dahlgren).
Mass in C minor for Soli and Orchestra op. 26.
Stabat Mater for Two Solo Voices, Mixed Choir and String Orchestra op. 33b.                 
Den Omistliga Skatten, Cantata for Solo Baritone, Women’s Choir, Men’s Choir, Mixed Choir and Orchestra op. 57 (B. Malmberg).
Cantata for the 1942 Jubilee of the Socialdemokratiska Ungdomskrets [Swedish Social Democratic Youth League] for Recitation, Men’s Choir and Orchestra op. 61 (A. Fjellander).              
Mot Framtiden, Cantata for the 25-year Celebration of the Commerce Workers’ Section Mercur for Tenor, Recitation, Men’s Choir and Orchestra (A. Fjellander).
Så Sjöngo Skalderna för oss, Cantata for a Workers’ Organization for Solo Bass Baritone, Recitation, Men’s Choir and Orchestra (P. Lagerkvist, H. Blomberg, J. Kjellgren and H. Grundström).
Requiem for the Drowned, for Solo Tenor and Solo Soprano, Women’s Choir, Strings and Piano op. 66 (J. Edfelt).
Engelbrekt, for Tenor, Men’s Choir and Orchestra, op. 68 (K.G. Ossiannilsson).
Har du Hört det Tysta Tala – a Song for Sweden, for Solo Tenor, Men’s Choir and Orchestra, op. 69 (A. Munck-Falk).
Cantata for the 60th Anniversary of the Swedish Mine and Factory Workers’ Union Section 8 in Malmö (A. Uhlén).                 
Cantata for the 25th Anniversary of the ABF Union Local Section in Helsingborg op. 72 (C. Schill).
Cantata for the 1945 Anniversary of the Malmö Folkets Park for Large Archestra, 3 Soloists and Men’s Choir op. 76 (E. Rosberg).
Cantata for the 40th anniversary of the Swedish Commerce Workers’ Union for Solo Soprano, Men’s Choir, Women’s Choir, Mixed Choir and Orchestra (A. Fjellander).
Celebratory Cantata dedicated to the Kooperativa Klubben on its 20th anniversary for Solo Tenor, Men’s Choir and Piano (E. Rosberg).
Den Mödosamma Vägen, a Profane Oratorio dedicated to the Swedish Working Class. An arrangement and partial re-composition of some 10 previously composed anniversary cantatas, op. 85 (Axel Uhlén, Pär Lagerkvist et al.).

Mixed choir a cappella
En Ljusröd Blomma, for Mixed Choir a Cappella op. 82d (J Fernström).         
Till den Okända, in: Three Songs for Choir for Mixed Choir a Cappella op. 97a (H. Grundström)
Så Hårt Spänns Ingen Båge, in: Three Songs for Choir for Mixed Choir a Cappella op. 97b (P. Lagerkvist).
Då Sjungas Segersånger, in: Three Songs for Choir for Mixed Choir a Cappella op. 97c (P. Lagerkvist).
Dolce Far Niente, for Mixed Choir a Cappella (J. Fernström).     
Sjöman på Land, for Mixed Choir a Cappella (J. Fernström).
Go Down Mohsis, in: Arrangements of Three Negro Spirituals for Mixed Choir a Cappella
Deep River (Djupa Floden), in: Arrangements of Three Negro Spirituals for Mixed Choir a Cappella.
Lille David, in: Arrangements of Three Negro Spirituals for Mixed Choir a Cappella.

Men’s choir a cappella
Sångerna, for Men’s Choir op. 24b (C. Schill)
Det Slocknar Så Många Stjärnor, in: Two Songs for Men’s Choir op. 28a (P. Lagerkvist)
Kärleksstigen, in: Two Songs for Men’s Choir op. 28b (P. Lund)
Visan om Mathilda Magnet /En Paradisets Lilja/Liljan i Paradiset/ for Men’s Choir op. 32 (B. Bergman)
Dorian Wimpoles Sång om Englands Vägar, in: Songs from Chesterton’s The Flying Inn, for Men’s Choir op. 33a(a) (K.G. Chesterton).
Serenad för Lady Joan, in: Songs from Chesterton’s The Flying Inn, for Men’s Choir, op. 33a(b) (K.G. Chesterton).
Sången mot Sångerna, in: Songs from Chesterton’s The Flying Inn, for Men’s Choir op. 33a(c) (K.G. Chesterton).         
Lindelin, Seven Songs for Men’s Choir op. 48a (E.A. Karlfeldt).
Den Sköne Rosenblom, in: Seven Songs for Men’s Choir, op. 48b (E.A. Karlfeldt).
Pastoral − En herde − och Namnsdagsvisa, in: Seven Songs for Men’s Choir op. 48c (E.A. Karlfeldt).
Sista Resan, in: Seven Songs for Men’s Choir op. 48d (G. Jönsson).
Regnet och Grödan, in: Seven Songs for Men’s Choir op. 48e (G. Jönsson).
Vårregnet, in: Seven Songs for Men’s Choir op. 48f (G. Jönsson).
I Himlen, in: Seven Songs for Men’s Choir op. 48g (P. Sörman).
Tillägnan, in: Six Songs for Men’s Choir op. 47a (K.G. Ossiannilsson).
Fria Våra Vindar Gå, in: Six Songs for Men’s Choir op. 47b (K.G. Ossiannilsson).
Gack in o, Svensk, Bland Furorna, in: Six Songs for Men’s Choir op. 47c (K.G. Ossiannilsson).
Fjädern Jag Bar i min Hatt, in: Six Songs for Men’s Choir op. 47d (K.G. Ossiannilsson).
Blomman, in: Six Songs for Men’s Choir op. 47e (K.J. Jansson).
Som Palatsen i Österlanden, in: Six Songs for Men’s Choir op. 47f (K.G. Ossiannilsson).
Dolce Far Niente, for Men’s Choir a Cappella (J. Fernström).
Ödets Män, in: Five Songs for Men’s Choir op. 79a, (E. Åkesson).
Vårdagjämning, in: Five Songs for Men’s Choir op. 79b, (E. Åkesson).
Serenad, in: Five Songs for Men’s Choir op. 79c (E. Åkesson).
Nikanor, in: Five Songs for Men’s Choir op. 79d, (E. Åkesson).
Västersol över Ljungen, in: Five Songs for Men’s Choir op. 79e (E. Åkesson).

Women’s choir a cappella
Det Slocknar så Många Stjärnor, in: Two Songs for Men’s Choir op. 28a in arrangement for women’s choir (P. Lagerkvist).
Visan om Mathilda Magnet/En Paradisets Lilja/Liljan i Paradiset for Women’s Choir op. 32 (B. Bergman).
Den Sköne Rosenblom, in: Seven Songs for Men’s Choir, Version for Women’s Choir op. 48b (E.A. Karlfeldt).
Gack nu Moses, in: Three Negro Spirituals in Arrangement for Women’s Choir a Cappella.         
Deep river (Djupa floden), in: Three Negro Spirituals in Arrangement for Women’s Choir a Cappella.
Lille David, in: Three Negro Spirituals in Arrangement for Women’s Choir a Cappella.

Other vocal works
1 voice with piano
Begravningståget, De Mortuis, in: Three Songs op. 1 (P. Lagerkvist).
Stjärna Namn och Kors, De Mortuis, in: Three Songs op. 1 (C. Schill).
Beim Grab des Kindes, De Mortuis, in: Three Songs op.1 (J.L. Uhland).
Sida vid Sida Falla De, De Mortuis, in: Four Songs with Piano, op.1 (Anonymous).     
Bergsstigar, in: Six Songs with Piano (G. Ullman).
Blod, Sot och Tårar, in: Six Songs with Piano (P. Lagerkvist).
Japanskt, in: Exotisk Bukett, 3 Songs for Tenor [with piano] op. 3: 1 (H. Sköld).
En Persisk Dikt, in: Exotisk Bukett, 3 Songs for Tenor [with piano] op. 3: 2 (Mulla Rushdi Rustandari).
Främlingen Arafis Sång, en Natt Kring Wuvulu, in: Exotisk Bukett, 3 Songs for Tenor [with piano] op. 3: 3 (B. Mörner).
Nachtgesang, in: Two Songs for One Voice, Obbligato Violin and Piano op. 18a (J.W.v. Goethe).
Nu Sover Sorg, in: Two Songs for One Voice, Obbligato Violin/Cello and Piano op. 18b (N. Ferlin).
Fåglalåt, for Coloratura Soprano and Piano op. 29 (G. Fröding).
Är Jag Intill Döden Rrött, in: Two Songs with Piano op. 36a (H. Löwenhjelm).
Vaggvisa, in: Two Songs with Piano op. 36b (P. Lund).
I Himlen, in: Three Poems by Py Sörman, for Baritone, Mezzo-Soprano and Piano op. 39a.
Serenata, in: Three Poems by Py Sörman, for Baritone, Mezzo-Soprano and Piano op. 39b.
Skin, Sol, in: Three Poems by Py Sörman, for Baritone, Mezzo-Soprano and Piano op. 39c.
Vargalåt for Voice and Piano (T. Rangström).
Jag Hastar Bort, in: Two Songs for One Bass Voice with Piano op. 44a (C. Schill).
Avtagsvägen, in: Two Songs for One Bass Voice with Piano op. 44b (P. Sörman).
Välsignad Du som Allting Vet, in: Four Songs op. 46a.
Finns Det en Väg, in: Four Songs op. 46b (I. Björklund).     
Pastoral - En Herde- och Namnsdagsvisa, in: Four Songs op. 46c (E.A. Karlfeldt).
Avsked, in: Four Songs op. 46d (I. Björklund).
Moll, in: Nine Little Songs op. 50a (N. Ferlin).
Vilse, in: Nine Little Songs op. 50b (N. Ferlin).
Tre Dagar, in: Nine Little Songs op. 50c (N. Ferlin).
Det Finns så Många Gårdar, in: Nine Little Songs op. 50d (N. Ferlin).
I Stolta Städer, in: Nine Little Songs op. 50e (N. Ferlin).
Rolig Bror, in: Nine Little Songs op. 50f (N. Ferlin).
Guds Spelemän, in: Nine Little Songs op. 50g (N. Ferlin).
En Vandrande Pierrot, in: Nine Little Songs op. 50h (P. Sörman).
Min Broder Död, in: Nine Little Songs op. 50i (P. Sörman).
Söndagsresan, in: Four Songs op. 55a (G. Jönsson).
Flickan och Göken, in: Four Songs op. 55b (G. Jönsson).
Snödropparna, in: Four Songs op. 55c (G. Jönsson).
Kväll, in: Four Songs op. 55d (G. Jönsson).
Du, in: Six Songs op. 63a (B. Lindberg).
Klöver, in: Six Songs op. 63b (B. Lindberg).
Visa Klockan Tolv, in: Six Songs op. 63c (B. Lindberg).
Nymåne, in: Six Songs op. 63d (D. Stenberg).
Rokoko, in: Six Songs op. 63e (D. Stenberg).
Visa i Moll, in: Six Songs op. 63f (D. Stenberg).
Strandvialen, in: Two Songs op. 64a (E. Åkesson).
Några Steg, in: Two Songs op. 64b (E. Åkesson).
Vallfärd, in: Five Songs op. 78a (G. Bagger-Sjöbäck).
Du, in: Five Songs op. 78b (G. Bagger-Sjöbäck).
Vårsång, in: Five Songs op. 78c (G. Bagger-Sjöbäck).
När Sorg Vill Tvinga, in: Five Songs op. 78d (G. Bagger-Sjöbäck).
Vandringsvisa, in: Five Songs op. 78e (G. Bagger-Sjöbäck).
Bebådad ur en Silversky, in: Songs to Texts by Elof Åkesson from his Poetry Collection ‘Segling Efter Solen’ op. 84a.
När Ljuset Viker, in: Songs to Texts by Elof Åkesson from his Poetry Collection ‘Segling Efter Solen’, op. 84b.
Segling Efter Solen, in: Songs to Texts by Elof Åkesson from his Poetry Collection ‘Segling Efter Solen’ op. 84c.
Under den Gråaste Dag, in: Songs to Texts by Elof Åkesson from his Poetry Collection ‘Segling Efter Solen’ op. 84d.
Över Sommarslätten, in: Songs to Texts by Elof Åkesson from his Poetry Collection ‘Segling Efter Solen’ op. 84e.
En Sjöman, unaccompanied folk song.
Kärlekens Visa op. 98 (P. Lagerkvist).
O, Hjärta, Hjärta, Hvi Suckar Du (Anonymous).      
Marits Reggla (O. Stjerne).
Längtan Heter min Arvedel (E.A. Karlfeldt).
Marschvisa for Södra Skåningarna (Anonymous).

One voice and orchestra
Japanskt, in: Exotisk Bukett, 3 Songs with Orchestra op. 3:1 (H. Sköld).
En persisk dikt, in: Exotisk Bukett, 3 Songs with Orchestra op. 3:2 (Mulla Rushdi Rustandari).
Främlingen Arafis Sång, en Natt Kring Wuvulu, in: Exotisk Bukett, 3 Songs with Orchestra op. 3:3 (B. Mörner).
Fåglalåt, for Coloratura Soprano and Orchestra op. 29 (G. Fröding).
Avtagsvägen, Orchestrated Version of op. 44b (P. Sörman).
Välsignad Du som Allting Vet, Orchestrated Version of op. 46a (H. Grundström).
Avsked, Orchestrated Version of op. 46d (I. Björklund).
Det Finns så Många Gårdar, Orchestrated Version of op. 50d (N. Ferlin).
I Stolta Städer, Orchestrated Version of op. 50e (N. Ferlin).
En Vandrande Pierrot, Orchestrated Version of op. 50h (P. Sörman).
Flickan och Göken, Orchestrated Version of op. 55b (G. Jönsson).
Klöver, Version for String Orchestra of op. 63b (B. Lindberg).
Visa Klockan Tolv, Orchestrated Version of op. 63c (B. Lindberg).
Nymåne, Orchestrated Version of op. 63d (D. Stenberg).
Rokoko, Orchestrated Version of op. 63e (D. Stenberg).
Vårsång, Orchestrated Version of op. 78c (G. Bagger-Sjöbeck).
När Sorg Vill Tvinga, Orchestrated Version of op. 78d (G. Bagger-Sjöbeck).

Arrangements/orchestrations of other composers’ works
Instrumentation of Gavotte and Musette (J.S. Bach) for Chamber Orchestra.            
Prelude and Fugue (Dieterich Buxtehude) in Arrangement for Orchestra.
Instrumentation of Ballet Music from the Opera Alceste (C.W. Gluck) for Chamber Orchestra.
Aftonstämning (A. Körling/D. Fallström) Arranged for Voice and Orchestra.
En Speleman (A. Körling, also author of text) Arranged for Voice and Orchestra.
Instrumentation of Ballad from the Opera Kung Karls Jakt (F. Pacius) for Chamber Orchestra.
Hjärtat (G. Paulson/B. Bergman) Arranged for Voice and Orchestra.        
Gammal Kvarn (G. Paulson/M. Edlund) Arranged for Voice and String Orchestra.
Vallvisa (G. Paulson/R. Hagman) Arranged for Voice and String Orchestra.
Sång efter Skördeanden (W. Peterson–Berger/E.A. Karlfeldt) Arranged for Voice and Orchestra.
Ochestration of the Opera Gilgamesh (T. Rangström/E. Linde).
[Sommarskyar] Sju Miniatyrer (T. Rangström) Arranged for Orchestra. 
Korpen (A. Rasmuson/B. Gripenberg).
Röster i Mörkret (A. Rasmuson/B. Gripenberg).


Works by John Fernström

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 23