Frans Frieberg (1822−1913)

Serenad
Sérénade

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 384 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Moderato d-moll 4/4 (C), 38 takter


Work comment

Stycket har ett motto:

Skjøn Jomfru! Luk dit Vindue op,
her er din Hjertenskjær!

Oehlenschläger.