Frans Frieberg (1822−1913)

Sångarfanan ("Sångarfanan åter höjes")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (versionen för manskör trycktes 1873)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: F. A. Frieberg [avser Frans Frieberg]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Description of work

Tempo di marcia G-dur - C-dur - G-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sångarfanan åter höjes
högt mot himlens blåa salar