Frans Frieberg (1822−1913)

Sångarfanan ("Sångarfanan åter höjes")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (versionen för manskör trycktes 1873)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: F. A. Frieberg [avser Frans Frieberg]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Description of work

Tempo di marcia D-dur - G-dur - D-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sångarfanan åter höjes
Högt mot himlens blåa salar