Jacob Edvard Gille (1814−1880)

Den hvita Sjörosen

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Kjellman-Göransson
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Included in 'Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER', Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copy of above mentioned original edition 2008

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Den hvita Sjörosen: Allegretto E-flat major 6/8


Libretto/text

Den hvita sjörosen

I lummig häck, på insjöstranden,
satt Rosa, röd i strålebranden,
och vällust gjöt, af kärlek varm.
Den hela långa sommardagen,
af milda njutningar betagen,
papilio [sic = Papilio?] låg vid hennes barm.