Knut Håkanson (1887−1929)

Swedish suite in contrapuntal style for violin, viola and violoncello

opus 18

1. Gånglåt: Moderato
2. Skänklåt: Vivace
3. Visa: Andante assai lento
4. Polska: Allegro energico

  • Year of composition: 1924
  • Work category: String trio
  • Dedication: To Ruben Liljefors
  • Duration: 14 min
  • Detailed duration: mic.stim.se reports 18 minutes.

Instrumentation

vn, vla, vc

Examples of printed editions

Nordiska musikförlaget, NMS 555, 1929

Examples of recordings

• Sveriges Radio, rec. 11 January 1972.
Hi-Choon Lee, vn, Zahari Tjavdarov, vla, Göran Holmstrand, vc
• TV broadcast: Bach i egen dräkt och i svensk vadmal, 11 August 1976
Svensk svit i kontrapunktisk stil (à 3 voci) för piano op 18 (1923)
Stig Ribbing, pno

Description of work

1. Gånglåt: Moderato D minor 4/4
2. Skänklåt: Vivace A minor 3/8
3. Visa: Andante assai lento A major 4/4
4. Polska: Allegro energico D major 3/4


Work comment

The part material in German:

  1. Gånglåt (Altschwedischer Bauernmarsch)
  2. Skänklåt (Musik während des Einschenkens): Vivace
  3. Visa (Volkslied): Andante assai Lento
  4. Polska (Polnisch): Allegro energico