Fredrik Hjorth (1868-1941)

Harrgårstösa i äppelapla

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 114, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1588

Description of work

Lätt och lekande E-dur 3/4


Libretto/text

Dä satt å sang i e äppelapel,
där apeläppla hang grannt [sic]