Johan Magnus Kjellberg (1757-1791)

Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. (ref. Mattias Lundberg)

?

Sources

Musikmuseet Stockholm

Summary list of works

?


Works by Johan Magnus Kjellberg

There are no works by the composer registered