Felix Körling (1864-1937)

För hem och härd. Skyttesång

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (tryckår 1913)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Martin Bolander
  • Dedication: "Tillägnad Sveriges frivilliga skyttar" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek N:r 106, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2005

Description of work

Med kraft F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. När det blåser till storm ifrån främmande land,
och kanonerna åska kring jorden 

2. Må de väldiga fiender komma med dån
och blixtar bak skyddande pansar

3. Ej med skräflande [sic] vapengny, buller och bång
de objudna gäster vi hälsa