Felix Körling (1864-1937)

Den svenske Celadons klagovisa öfver de svarte Morhianer [sic] i Afrika

  • Year of composition: Troligen publicerad 1908
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 72, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1763

Description of work

Allegretto F-dur - f-moll 2/4


Libretto/text

De svarte, svarte Morhianer,
de gå med nakot [sic] ben