Sven Körling (1879−1948)

En visa ("Det klingar sakta ur hasslarnes snår")

  • Year of composition: Troligen publicerad 1913
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Wilhelm Ekelund
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 113, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 2021

Description of work

Allegro moderato G-dur 6/8


Libretto/text

Det klingar sakta ur hasslarnes [sic] snår.
En visa fin och sprittande går