Sven Körling (1879−1948)

De svenske ("Nu komma de, de komma under sång")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: K. G. Ossian-Nilsson [K. G. Ossiannilsson]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

• Svenska kvartettsånger. Urval ur "Sånger för mansröster" utgivna av Sällskapet för Svenska Kvartettsångens Befrämjande, Elkan & Schildknecht, Emil Carelius (Ed. nr saknas)
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Tempo di marcia Dess-dur - Gess-dur - Dess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Nu komma de, de komma under sång.
Nu komma de svenske, de komma under sång