Claes Ulrik Koskull (1792-1863)

Född 1792 i Åbo (som då ingick i svenska riket), död 1863 i Stockholm. Baron. Gift 1838 med Anna Sofia Antoinette, f Cederström. Inskriven i krigstjänst 1797. Adjutant hos konungen 1827, kabinettskammarherre 1830, överste 1831. Under en månad 1818 tjänstgörande direktör vid Kungliga teatern. Ledde på 1830-talet "Sällskapet för sångövningarna" som var en krets inom hovet och där bl a Eduard Brendler ingick. Nämnd i Carl Nissers Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog, Stockholm 1943.

Claes Ulrik Koskull invaldes som ledamot i Kungl. Musikaliska akademien 1830

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (Stockholm, 1943)

Summary list of works

Pianoverk, divertimento. Sorgmarsch till Carl XIV Johans begravning 1844


Works by Claes Ulrik Koskull

There are no works by the composer registered