Johan Jakob Laun (1731-1774)

Troligen född i Wien. 1760 verksam i Stockholm. Detta är en av de tonsättare som den svenska arbetsgruppen av "Répertoire international des sources musicales" har speciellt ansvar för. Han räknas alltså som svensk. (ref. Mattias Lundberg)

?

Bibliography

Holm, Anna-Lena: Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun, i Svensk tidskrift för musikforskning, 1984, s. 79-84

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Danssatser i en bevarad dansbok


Works by Johan Jakob Laun

There are no works by the composer registered