Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

En sommardag

  • Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: The composer
  • Duration: 1 min

Examples of printed editions

Gehrmans, Stockholm, 1824

In the collection Lindblad, Sånger och visor vid pianoforte, Hirsch, Stockholm n.d., book 2.

In the collection A. F. Lindblads sånger och visor, Hirsch, Stockholm n.d.

In the book Minne af syskonen Wilhelmina, Maria och Franz Neruda, no publ., loc. or date.

For guitar, book 2, Hirsch, Stockholm n.d.
I samlingen Swedish Songs, Cramer & Co, London n.d.

Gerhmans, Stockholm 1936

In the collection Svensk Romanssång, Edition A, Sveriges Körförbund, Stockholm 1937

Examples of recordings

Skandinaviska grammophon, gramophone record, recorded in 1913
Eva Ericsson, song

Radiotjänst, grammophone record, 1946
Astrid Andersson, song, Natanael Broman, piano

Swedish Society Discofil, LP record, 1957
Erik Saedén, song, Stig Westerberg, piano

Caprice, LP record, 1979
Catharina Olsson, song, Lucia Negro, piano

Bluebell of Sweden, 1985
Iwa Sörenson, song, Lennart Hedwall, hammer clavier

Caprice, 1991
MariAnne Häggander, song, Thomas Schuback, piano

Lappträsk, 2003
Lisbeth Sandberg, song, Matti Hirvonen, piano

Nosag records, 2004
Högalids motettkör, cond. Göte Widlund

Description of work

Poco Allegretto F major 2/4


Libretto/text

O, ljuva sommarfläkt,
som mina kinder smeker!
O! huru svalt och täckt
din kyss min tinning rört!
Ditt glada sus jag hör,
då du med blomstren leker,
och mera skön du gör
den dröm, som nyss du stört.
Hör, vilken sång
ur sjö och skogar klingar!
Ack, tysta smärtan ned,
som än min ande tvingar!
Kom, milda sommarfläkt!
Av dina vingar täckt,
ingen glädje jag begär,
men ro mig blott beskär!
Hör, vilken röst i dina suckar talar!
O! hur mitt kvalda bröst
du tjusar och hugsvalar!
Far, milda sommarvind!
Hälsa till björk och lind!
Deras frid jag gjuta fick
men blott ett ögonblick.