Henning Mankell (1868−1930)

Intermezzi

opus 10

  • Year of composition: 1910
  • Work category: Piano
  • Dedication: 'À ma femme'
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Breitkopf & Härtel, Brussels

Description of work

1. Allegro B minor 6/8
2. Lento B major 4/4 (C)
3. Andante poco moto E-flat minor 12/8
4. Cantabile G major 4/4 (C)
5. Molto lugubre G minor 3/4
6. Allegro con brio E-flat major 4/4 (C)

Antalet intermezzon är sammanlagt 24, varav sex finns i tryck.


Media files

Edition Swedish Musical Heritage