Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

From 'Minnesångarn i Sverige'

opus 7

1. Sorg
2. Appelgården

  • Year of composition: 1895
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: P. D. A. Atterbom
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Ed. no. 1534
Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5049

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Lovén V:38

Description of work

1. Sorg: Lento F minor 3/4
2. Appelgården: Allegro appassionato e giubilando B-flat major 6/8


Libretto/text

1. Det är visst ingen i verlden till, som vet hvarför sorgen klagar

2. Jag vet mig så fager en appelgård, den blommar så rikt i Guds englars vård