Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Two songs by Gustaf Fröding, 1. En visa om kärlek

  • Year of composition: 1915 or September 1914
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding
  • Duration: 1 min

Solo voices/choir

Mezzo or baritone

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5144

Literature

From 'Gralstänk' (1898)

Description of work

Moderato E minor 6/8


Libretto/text

Jag köpte mig kärlek för pengar, för mig fanns ej annan att få.
Sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå.
Den drömmen som aldrig besannats, som dröm var den vacker att få.
För den, som ur Eden förbannats, är Eden ett Eden ändå.