Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fyra muntra visor 1. Beväringsvisa

  • Year of composition: 1905
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt
  • Arrangement/revision: Also included in 'Sånger satta för piano', 2nd booklet, Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 4593
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3802
(Edition includes 1. Beväringsvisa, 2. Sång efter skördeanden, 3. Fanjunkar Berg, 4. Selinda och Leander)

Literature

From 'Fridolins visor' (1898)

Description of work

Quick march F major 2/4


Libretto/text

Jag är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund