Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Jämtlands Sångarförbunds Hembygdshälsning (Hyllning till Jämtland) ["Vad blånar i glans över skogar"]

  • Year of composition: Frösön 17 June 1910
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Wilhelm Peterson-Berger
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
Ed. no. 1447 (Sånger för Manskör N:o 203)

Description of work

Livfullt och kraftfullt B-flat major 6/8


Libretto/text

1. Vad blånar i glans över skogar?

2. Lyft högt då din blåvita krona