Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Fjällvandrarsång

  • Year of composition: 14 July 1907
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: G. [Gillis] W. Bratt and Wilhelm Peterson-Berger
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Carl Gehrmans Musikförlag, Ed. no. 2577 (Gehrmans Kör-Bibliotek no. 56)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Alla marcia F major 2/4


Libretto/text

1. Bort från stadens oro och kvalm vill jag draga
2. Sorglöst, vänner, fram genom skogar vi tåga