Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Four-part songs for male voices. 1. Balder är fallen

  • Year of composition: Stockholm 21 September 1895 (Viktor Rydberg's deathday.)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding ('Sorgebudet' from 'Gitarr och dragharmonika', 1891)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3169
(Edition includes 1. Balder är fallen, 2. Vildrosor, 3. Hvarje själ, som längtan bränner, 4. Hymn, 5. Och minns du hvad du lofvade)
• Manskören, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. no. missing) [1897]

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: P.-B.-sällsk.

Description of work

Mesto e lugubre G-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

Tungt gick ett sorl från Asgårdsvallen