Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Jutta kommer till folkkungarna

  • Year of composition: Stockholm, Nov. 1921
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Werner [sic] von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Song included in 'Svenska kvartettsånger. Urval ur "Sånger för mansröster" utgivna av Sällskapet för svenska kvartettsångfns [sic] befrämjande' [S.S.K.B. 35]
Elkan & Schildknecht, Emil Carelius 1923(?)

Description of work

Andante D minor - (A minor) 9/4 - 6/4 - 9/4


Libretto/text

Det red en jungfru från Danemark, en ängel från himmelen ljusa.