Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Swedish folk music composed for piano, book 1 Folkvisor. 2. Ack, Värmeland du sköna (Värmlandsvisan)

  • Year of composition: 1906 (according to Sohlmans Musiklexikon, vol. 5, 1979)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Anders Fryxell and F. A. Dahlgren
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 3967
(Edition includes 1. Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord!, 2. Ack, Värmeland du sköna, 3. Orsa-marschen, 4. Om sommaren sköna, 5. Allt under himmelens fäste, 6. Kristallen den fina, 7. Som stjärnan uppå himmelen, 8. Tänker du, att jag förlorader är, 9. Glädjens blomster, 10. Och hör du lilla Dora, 11. Jag ser uppå dina ögon, 12. Till Österland vill jag fara, 13. Det står ett ljus i Österland, 14. Jag gick mig ut en aftonstund, 15. Och minns hvad du lofvade, 16. Det gick en jungfru uti en hage, 17. Neckens polska, 18. Hertig Silfverdal, 19. Liten Karin, 20. Och Jungfrun gick åt källan, 21. En visa vill jag sjunga, 22. Inga Lill', 23. Den bergtagna, 24. Per Svinaherde, 25. Det bodde en konung)

Description of work

Simple, devoutly E minor 2/4


Work comment

No. 1−4 in the collection are classified as Domicile Songs, no. 5−15 as Love Songs and no. 16−25 as Ballades.


Libretto/text

Ack, Värmeland, du sköna, du härliga land, du krona bland Svearikes länder!