Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Svensk medborgarsång

  • Year of composition: 1910
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Freely after Bishop Thomas
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abraham Lundquists Musikförlag, Ed. no. 5395

Description of work

Ej långsamt A minor 4/4 (C)


Libretto/text

Ja "frihet är det bästa ting
som sökas kan all världen kring
för den henne väl kan bära".