Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Arnljot. Opera in three acts

  • Year of composition: 1907-09
  • Work category: Opera
  • Text author: Wilhelm Peterson-Berger
  • First performed: 13 April 1910 at the Royal Opera (cond. Hjalmar Meissner, director: the composer).
    Frithiof Strömberg (Arnljot), Julia Claussen (Gunhild), Anna Oscàr (née Thulin) (Vaino), Julia Jahnke (Unn), Martin Oscàr (Olav Digre), Josef Herou (Tormod), Ernst Svedelius (Östmund), Henning Malm (Ubma), etc.
  • Duration: More than 180 min
  • Detailed duration: The duration of the premiere performance was 'from 7.30pm to around 11.15pm', 'With 15 minute intervals between the acts.'

Instrumentation

3*.3*.3*.3* / 4.3.3*.1 / timp, perc, hp / str
(picc, cor angl, bass clar, dbn, bass tbn)
perc: trgl, cymb, sn dr, bass dr

Solo voices/choir

Olav Haraldsson, called Digre, Norwegian king (high baritone)
Gissur Vite, his war poet (bass)
Tormod Kolbrunarskald, his war poet (baritone)
Torfinn Munn, his war poet (tenor)
Finn Arnesson, his chieftain at the battle of Stiklestad (baritone)
Tore Hund, the militia's leader at the battle of Stiklstad (bass/baritone)
Unn Hallbrandsdotter, widow after Sunvis Bjarm at Gällö (alto)
Arnljot, their son (baritone)
Östmund, ? Frösön in Jämtland (bass)
Gunhild, his daughter (soprano), married to
Gudfast Grimsson, local cheiftain in Hakos (baritone)
Sigvald Grimsson, his brother (bass/baritone)
Torar, lawman at Frösön (bass)
Sigurd in Slandom, Jämtland herse (tenor)
Bård in Bräcka, Jämtland herse (high baritone)
Heming in Ås, Jämtland herse (bass/baritone)
Göka-Tore, robber in Jämtland, brother to (baritone)
Åflo-Faste, robber in Jämtland (bass)
Ubma, Laplander wizard (tenor)
Vaino, Laplander girl (soprano)
et al


Solo voices according to piano vocal score: 2 sopranos (Gunhild*/, Vaino), 1 alto (Unn*/), 3 tenors (Torfinn, Sigurd, Ubma), 2 high baritones (Olav, Bård), 5 baritones (Tormod, Finn, Arnljot, Gudfast, Göka-Tore), 3 basses/baritones (Tore, Sigvald, Heming), 4 basses (Gissur, Östmund, Torar, Åflo-Faste)
Choir: Female choir S.A. (Act I), Male choir T.T.B.B. (3 male choirs in Act I, 1 male choir in Act II, 8 male choirs in Act III)
*/ the parts as Gunhild and Unn are assigned as mezzo-soprano parts at Caprice LP CAP 1341-43

Examples of printed editions

Piano vocal score exists in print (storyline in German, lyrics in Swedish and German) by Abraham Lundquists Musikförlag, Stockholm. Ed. no. 4572

etc.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Examples of recordings

Recording from Kungliga Teatern 8 May 1960 with soloists, Operakören and Kungliga Hovkapellet (cond. Sixten Ehrling), publ. 1986 at Caprice LP CAP 1341-43 (recording is 2 h 35 min)

Literature

'Radiotjänsts operabok I. Tolv operor beskrivna för radiolyssnarna av Julius Rabe' (publ. by Aktiebolaget Radiotjänst, Stockholm, printed by Saxon & Lindströms Förlags Tryckeri, Stockholm, 1939)

Description of work

(Please refer to this page in Swedish)


Libretto/text

Act I

Scene 1: (Unn) Kommen, kvinnor! Vår lott är lemnad till blotgillet i kväll
Scene 2: (Unn) Huld och hövisk helsning gåve säkert Gunhild
Scene 3: (Unn) Hån, nidord ännu i yttersta stunden!
Scene 4: (Unn) Men kommen! (Sigurd) Gunstigt möte, fränka! Godt har jag att mäla: halva Jämtland är med!
Sceen 5: (Heming) Goddag, svensk! Vad bjuder konung [Ja-Ja-] (sic) Jakob idag?
Scene 6: [(Heming) Hur som helst, vill jag varsko gästerna] (Gunhild) Vet du fader, att Arnljot Sunvisson kommer till Jämtland idag?
Scene 7: (Gunhild) Nej, ingen är konungalik såsom han, men ve mig om han vinner!
Scene 8: (Arnljot) Alltjämt de mäktiga fjäll sig välva högt över solglänsta sund och skogar
Scene 9: (Unn) Arnljot, min son, sök att lugna ditt sinn!
Scene 10: (Gudfast) Goddag, svärfader! Vi gå här i bidan på tingsblåsningen
Scene 11: – [instrumental]
Scene 12: (Östmund) Blot är hållet med bön till de höge att rätt må lidas och lag råda
Scene 13: (Unn) Arnljot, säg, är det sant? (Arnljot) Ja – jag hade ej Olav Haraldssons lycka
Scene 14: (Arnljot) Allt i samma stund! Så drog jag då hem för att möta min ofärd!
Scene 15: (Gunhild) Arnljot! Är hon död? (Arnljot) Ja. Vad vill du?
Scene 16: (Torar) Där är han ännu. Så kunna vi utsäga domen genast.

 

Act II

Scene 1: (Vaino) Vems röst hör jag ropa över fjällen och ur granmoars djup?
Scene 2: (Ubma) Vaino! (Vaino) Ja. (Ubma) Är han borta? (Vaino) Ja, han jagar
Scene 3: (Sigvald) Här måste det vara. Så är han då ändtligen [sic] funnen
Scene 4: (Arnljot) Gilleslystna gäster ser jag hedra mitt hus
Scene 5: (Vaino) Äro de borta? Döda? (Arnljot) Endast en – en som jag lekt med som pilt
Scene 6: (Göka-Tore) Vill du strid, främling så stöt till!
Scene 7: (Vaino) O, vore var maska, jag knyter, en snara att fånga hans sinn!
Scene 8: (Gunhild) Har du en dryck källfriskt vatten?
Scene 9: (Gunhild) Bor du – här? (Arnljot) Sökte du mig?
Scene 10: (Arnljot) Allt bittrare nederlag unnar mig ödet, hur jag än tror på min kraft
Scene 11: – [instrumental]
Scene 12: Arnljot drömmer [male choir T.T.B.B.]
Scene 13: (Ubma) Säg, var gömmas din faders skatter?
Scene 14: (Arnljot) Jag var i drömmarnas land. Sällsam var synen jag såg
Scene 15: (Arnljot) Gå till ditt folk! Vi måste skiljas. (Vaino) Ja, vi måste skiljas men du icke dö
Scene 16: (Ubma) Du listiga hynda, tänkte du lura mig? Varför ville du frälsa hans liv?

 

Act III

Scene 1: (Olav) Nåväl, då I nu skiftat håg och viljen varda kristnade
Scene 2: (Olav) Arnljot från Gällö är förvisst en hugstor och ädel man
Scene 3: (En hirdman) Till Stiklestads gård har kommit en kvinna
Scene 4: (Torfinn) Ej blott män, som hugga
Scene 5: (Arnljot) Hell dig konung! Här träder inför dig som minst av alla tänkt
Scene 6: (Finn) Herre, våra spejare mäla, att bondehären nalkas
Scene 7: (Olav) Ej hinna vi byta många ord, men sätt dig ändå, låt oss talas vid
Scene 8: (Finn) Herre, bondehären rycker alltjämt framåt!
Scene 9: (Gunhild) Är det möjligt? Kan folkets tal vara sant?
Scene 10: (Sigurd) Vi måste finna honom innan striden börjar!
Scene 11: (Sigurd) Var lugn, Arnljot! Jag är din vän som förr
Scene 12: (Olav) Och nu, mina män, hören vårt härrop
Scene 13: (Gunhild) O, skräckfulla vävnad av ångest och hopp
Scene 14: (Kör V) Se, där stå de redan (Kungshären [Choir II, III]) Fram, fram, fram! (Tore Hund) Så låtom oss stanna här (Bondehären [Choir V, VI, VII, VIII]) Fram, fram, bondemän!
Scene 15: (Arnljot, Olav, Tormod, Finn [unisont], Torfinn, Gissur, Göka-Tore, Åflo-Faste, hela Kungshären [Kör I, II, III, IV]) Fram, fram, fram!
Scene 16: (Arnljot) Ja, detta är döden! Jag visste det: den dag jag ej längre tror på mig själv, är min saga slut
Scene 17: (Gunhild) Så bedrog jag mig ej. Jag såg honom falla! (Arnljot) Nu är Gudfast Grimsson hämnad
Scene 18: (Sigurd) Är han död? Så ha vi fått hans svar och kunna vända tillbaka!