Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

I furuskogen

opus 11 nr 2

  • Year of composition: 1893 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Helena Nyblom ('I Fyrreskoven')
  • Arrangement/revision: Arrangerades [av tonsättaren] för manskör 1903 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Tredje Delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2785

Description of work

Moderato e cantabile F-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Det är en renhet i din luft,
en trolldom i den vilda doft