Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Sommarkväll ("Skymningen sig sakta sänker")

  • Year of composition: 1912 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Prins Wilhelm
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 242, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 3813, A. H. 2597
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Description of work

Andante molto tranquillo Ass-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Skymningen sig sakta sänker,
aftonhimlen står i brand