Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Hvarje själ, som längtan bränner / Jede Seele, welche Sehnsucht

  • Year of composition: Troligen 1895-96 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: "Viktor Rydberg ('Arioso' ur Kantat vid jubelfest i Uppsala 6 sept. 1877)" [enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.B.B.

Examples of printed editions

Album för Kyrkosång / Geistliche Lieder. Utvald samling af flerstämmiga religiösa hymner till Gudstjänstligt bruk utgifna af Julius Wibergh Kantor och kördirigent i Tyska kyrkan i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Georg Abr. Lundquists Förlag, Abr. L. 3296 (1900) [Samlingen är dedicerad "Herr D:r Georg Sterzel Kyrkoherde i S:t Gertruds tyska församling i Stockholm" (enligt nottrycket)]

Description of work

Lento a-moll (- A-dur) 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella. Se separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hvarje [sic] själ, som längtan bränner
till hvad ädelt är och sannt [sic]

Jede Seele, welche Sehnsucht
nach dem Edeln, Wahren fühlt