Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Hymn ("Himlars rymd sin konung ärar") / Hymn ("Ihren Gott die Himmel preisen")

  • Year of composition: Troligen 1895-96 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: "Johan Ludvig Runeberg ('Den 19 Kon. Dav. Ps.', 1857)" [enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B., S.A.T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sånger för blandad kör, Abr. Lundquist, Musikförlag, Abr. L. 3296, 5171
• S. B. S. repertoar, häft. I, Sångens Förlag (Eskilstuna), Ed. nr saknas
• Album för Kyrkosång / Geistliche Lieder. Utvald samling af flerstämmiga religiösa hymner till Gudstjänstligt bruk utgifna af Julius Wibergh Kantor och kördirigent i Tyska kyrkan i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Hofmusikhandel, Georg Abr. Lundquists Förlag, Abr. L. 3296 (1900) [Samlingen är dedicerad "Herr D:r Georg Sterzel Kyrkoherde i S:t Gertruds tyska församling i Stockholm" (enligt nottrycket)]

Description of work

Andante maestoso B-dur 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för manskör a cappella. Se separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Himlars rymd sin konung ärar,
himlars härar prisa den

Ihren Gott die Himmel preisen,
ihn die Völker rühmen