Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Guldfågel ("Gossen gick till skogens gömma")

  • Year of composition: 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Carl Snoilsky (ur ”Tankar och toner”, enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Arrangement/revision: Peterson-Berger 1903 och 1906 (enligt Henrik Karssons verkförteckning, 2004)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 39, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1575. "Prisbelönt av Sällskapet för svenska kvartettsångens befrämjande och trycket i dess kvartetthäfte för 1904" (enligt nottrycket)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Moderato A-dur - Fiss-dur (- fiss-moll) 4/4 (C) - 6/8 - 4/4 (C)


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Gossen gick till skogens gömma,
från en lexa [sic] flyktigt lärd