Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Juninatt ("En flicka sjöng i grönan skog")

  • Year of composition: 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Fritt efter Mikhail Lermontov, översättning av Wilhelm Peterson-Berger (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Arrangement/revision: Peterson-Berger 1903 och 1908 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster N:r 62, Carl Gehrmans Musikförlag, C. G. 1575

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Description of work

Moderato, sempre dolce B-dur 3/4


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

[1.] En flicka sjöng i grönan skog,
i den stilla, ljusa juninatt

[2.] Hvad [sic] sjöng väl flickan natten lång,
denna stilla, ljusa juninatt?