Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

På fjällstigen / På Fjeldesti

opus 11 nr 4

  • Year of composition: Granliden vid Malgomaj 1890, omarbetad 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Bjørnstjerne Bjørnson (ur "En glad gosse"), översättning till svenska av Robert Norrby (enligt nottrycket)
  • First performed: Viska den 27 juni 1891 (?)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

[Wilhelm Hansen] Ed. nr. 12018d

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Un poco allegro Dess-dur 4/4 (C)


Libretto/text

1. När du skall på fjällets stig och skall ränseln snöra / Når du skal på Fjeldesti og skal Nisten snöre

2. Fåglar hälsa dig från gren, bygdeskvallret tiger / Fugle hilse dig fra Gren, Bygdesnakket viger