Wilhelm Peterson-Berger (1867−1942)

Stämning ("Alla de växande skuggor")

opus 11:1

  • Year of composition: 1891 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: "Efter J. P. Jacobsen af W. P-B." (enligt Hirschs utgåva)
  • Arrangement/revision: Peterson-Berger 1903 (enligt Henrik Karlssons verkförteckning, 2004)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lento f-moll 6/8


Work comment

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Alla de växande skuggor ha [sic] gjutit,
gjutit sig samman till en