Andreas Randel (1806−1864)

Till Ottilia! (Med en blomma.)

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: J. Nybom
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Ej för långsamt Ess-dur 4/4 (C), 14 takter


Libretto/text

Till Ottilia! (Med en blomma.)

Tysr och blygsam på sin stängel,
Ren som paradisets engel,
Liten snöhvit lilja satt
I den stlla natt.
I den stilla natt.

"Dalens dotter, sångens tärna,
Lyst af mina känslors stjerna,
Blommar här i tysthet jag
För en morgondag
För en morgondag."

"Räck mig, Broder åt den flicka,
Som har lärt af mig att blicka,
Full af längtan, full af hopp,
Mot sin himmel opp
Mot sin himmel opp."

Så var blommans tal. Jag lade
Som det ädlaste jag hade,
Henne ned i bön för dig.
Du förlåter mig!
Du förlåter mig!