Andreas Randel (1806−1864)

2ième Concerto för Violin [Violinkonsert nr 2 e-moll]

1. Allegro maestoso
2. Allegro vivace
3: Rondo: Allegretto

  • Year of composition: Det står 1858 på ett av partituren. Detta motsägs av att Violinkonsert nr 3 uppfördes redan 1834,
  • Work category: Violin and orchestra
  • Duration: Approx. 10-15 min
  • Detailed duration: Speltiden är beräknad och avser endast sats 1

Instrumentation

2.2.2.2 / 2.2.1.0 / timp / str

Location for score and part material

Handskrivet material till sats 1 finns i Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Allegro maestoso e-moll 4/4, i partitur och orkesterstämmor består verket endast av denna sats.
I en bevarad solostämma finns dessutom:
2. Allegro vivace e-moll 4/4, tempot avbrutet av flera kadenser
3: Rondo: Allegretto e-moll 2/4