Andreas Randel (1806−1864)

Aftonen ("Re'n sig qvällen synes höja")

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Description of work

Poco Andante Ass-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Re'n sig qvällen [sic] synes höja 
öfver himlens Azurrand