Andreas Randel (1806−1864)

Hymn

  • Year of composition: 1856 enligt ett av partituren
  • Work category: Mixed choir and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Dedication: Kungliga musikaliska akademien
  • Duration: 2 min

Instrumentation

1.0.2.2 / 2.2.0.0 / str

Solo voices/choir

Blandad kör: S.A.T.B.

Location for score and part material

Samtida handskrivet orkestermaterial i Musik- och teaterbiblioteket

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante Ess-dur 4/4


Work comment

Verkets benämning på titelsidan är "Hymn componerad och Kongl. Musikaliska Akademien vördsamt tillegnad af Andras Randel".


Libretto/text

Du verldars Gud, som stjernehvalfvet kröner