Olof Rudbeck (1630−1702)

Sorg- och klagesång

  • Year of composition: 1654 (enligt manuskriptets titelblad i Uppsala Universitetsbiblioteks samlingar)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Texter från kapitel 7 och 3 ur Uppenbarelseboken (Nya Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

tenor I + II

Examples of printed editions

Monumenta Musicae Svecicae: 5. Musica Svecica Saeculi XVII: 2-4. Drei Vokalwerke der schwedischen Grossmachtepoche (Editerad av Carl-Allan Moberg & Jan Olof Rudén), Edition Reimers ER 107010 (1968)

Location for score and part material

Manuskript finns i hos Uppsala Universitetsbibliotek (Vok. mus. i. hs. 140)

Description of work

(tempobeteckning saknas) d-moll - G-dur alla breve


Work comment

Enligt en sentida släkting till Olof Rudbeck är det troligt att verket skrevs för rikskanslern Axel Oxenstiernas begravning 1654.


Libretto/text

Hoo [sic] hoo äro thenne som uthi the hwita kläder klädde äro,
och hwadan äro the komne, och hwadan äro the komne