Björn Schildknecht (1905−1946)

Björn Albert Schildknecht, född 7 juni 1905 i Stockholm och avliden där 10 juli 1946, var tonsättare, arrangör och kapellmästare. Hans kompositionsverksamhet utvecklades huvudsakligen inom film- och teatermusik, men han komponerade även symfonisk orkestermusik, piano- och kammarmusik, schlager, sånger och visor. Hans symfoni tillhör de mer experimentella symfoniska verk som skrevs i Sverige under 1930-talet. Operan Giorgione väntar fortfarande på sitt uruppförande.

Liv

Björn Schildknecht levde hela sitt liv i Stockholm. Fadern har uppgetts som okänd, modern hette som gift Anna Nordström, men var född Schildknecht (maken var Pelle Nordström). Morfadern hette Albert Schildknecht och var musikförläggare, hans hustru var född Lina Salmson. Skådespelerskan Maria Schildknecht (1881−1977) var Björn Schildknechts moster. Björn Schildknechts uppväxtmiljö sjöd av musik- och teaterintressen och han tycks tidigt ha börjat ägna sig åt musik − men visade också intresse för teater och film.

Björn Schildknecht studerade komposition enskilt för Oskar Lindberg och kontrapunkt för bland andra Ernst Ellberg vid Kungl. Musikkonservatoriet 1923−26. Åren 1926−40 erhöll Björn Schildknecht Statens tonsättarstipendium. Instrumentering studerade han perioden 1929−34 för Nils Grevillius, med vilken han bevarade relationen och hade flera samarbeten.

Verk

Som tonsättare var Björn Schildknecht under sin drygt tjugoåriga karriär mångsidig och produktiv. Han arbetade inom de flesta av tidens genrer: från symfonisk orkestermusik till schlager, från teater- och radioteatermusik till filmmusik.

Skådespelsmusik 

Under perioderna 1929−34 och 1935−44 var Björn Schildknecht anställd som kapellmästare vid Kungl. Dramatiska teatern i Stockholm. Han komponerade och arrangerade då ett flertal teatermusikverk som Stor-Klas och Lill-Klas (1930), Revisorn (1932) och Kronbruden (1944), samtliga för Dramatiska teatern. I sammanhanget måste också den icke uppförda operan Giorgione nämnas. För Svenska teatern i Helsingfors komponerade han musiken till en uppsättning av Aischylos’ Agamemnon (1935).

Till teatrarna komponerade Schildknecht också ett flertal ”melodramer” som i samtiden väckte viss uppmärksamhet och även spelades in: Pan spelar (1926), Ranjana (1929), Dexippos (1932) och Chrysaëtos (1939). Han var även skådespelare på Dramaten i tio mindre roller under åren 1927−29 och under samma period anlitad som kompositör till Ernst Rolfs revy 1929.

Filmmusik

Björn Schildknecht gjorde begränsade, men viktiga, insatser inom svensk filmmusikkomposition. Förutom film- och schlagermusik till långfilmerna Säg det i toner (1929) och Den blomstertid … bidrog han med verkningsfull orkestermusik till två kortfilmer av Gösta Werner; Morgonväkt (1945) och Midvinterblot (1946). I filmmusiken till Morgonväkt, som skildrar ett uppvaknande Stockholm, blandas drag av svensk folkton med modernistiska stråk. Midvinterblot, som släpptes under Schildknechts sista levnadsår, blev internationellt uppmärksammad som en kontroversiell experimentfilm med både blod och nakenhet. Det förkristna blotet skildras på ett naturalistiskt sätt och gestaltas av Schildknechts musik.

Kammar- och orkestermusik

Om en viktig tyngdpunkt i Björn Schildknechts verksamhet låg inom teater- och filmmusik, fanns två andra tyngdpunkter i kammar- respektive orkestermusiken. Två stråkkvartetter märks och hans enda symfoni, i g-moll (1937), väckte samtida uppmärksamhet. Den är fyrsatsig och uppvisar i symfoniska stildrag släktskap med Ture Rangström och Hugo Alfvén (särskilt dennes andra symfoni), men inkluderar för symfoniorkestern också ovanliga instrument som orgel, grammofon och högtalaranläggning. En specifik inspelning med kyrkklockor − ”Polyfon 29500/Kirchengeläute” − spelas i finalen, ackompanjerad av orgeln. Symfonin har beskrivits som en verkningsfull orkestersats, som på ”ett fantasibetonat och nästan visionärt sätt” musikaliskt skildrar en för tonsättaren avgörande livshändelse (Lennart Hedwall).

Arrangemang

Björn Schildknecht var flitigt anlitad som arrangör. Det finns ett relativt stort antal samtida inspelningar utgivna med hans arrangemang i flera av tidens populäraste genrer; både för film, teater, radio, revyer och schlager (ibland anpassade för olika medier och konstarter). Tillsammans med Nils Grevillius gjorde han barnvisan ”Sjung med oss mamma”; de arrangerade även svenska folkmelodier tillsammans. Björn Schildknecht arrangerade också ett flertal av Evert Taubes visor för orkester och inspelningar, som exempelvis ”Kom i min famn”, ”Havsörnsvals” och ”Fritiof och Carmencita”. Som textförfattare och kompositör använde Schildknecht ibland pseudonymerna ”Schild” och ”Boy Grizzle”.

Sånger, schlagers och visor

Flera av Björn Schildknechts sånger och visor (också under pseudonym) har utpräglad schlagerkaraktär och ingick ursprungligen i filmer. Några har haft ett långt liv i den svenska repertoaren av schlager, dansbandsmusik och gammeldans. Detta gäller bland annat  ”Jämtlandsjazzen”. Den har sedan lanseringen spelats in − i sinsemellan stilmässigt mycket olika versioner − av bland andra Ewert Granholm och Olle Johnnys dragspelsorkester (1944), Margareta Kjellberg (1952), Andrew Walters spelmanslag (1953), Bertil Englund (1962), Sven-Ingvars (1963), Roland Cedermark (1987) och Östen med resten (1994).

År 1948 kom en postum hyllning med musikaftonen ”Björn Schildknecht in memoriam”.

Toivo Burlin © 2015

Bibliography

Hedwall, Lennart: Den svenska symfonin, Stockholm: AWE/Gebers, 1983, pp. 327−328.
Malmberg, Helge: ‘Schildknecht, Björn’, in: Sohlmans musiklexikon, vol. 5, 1977, pp. 301−302.
Stjernholm, Emil: ‘Gösta Werners Midvinterblot och fyrtiotalets experimentfilmskultur’, Magasinet Walden, 2015.

Sources

Musik- och teaterbiblioteket.

Summary list of works

Opera (Giorgione), skådespelsmusik (melodramerna Pan spelar, Ranjana, Dexippos och Chrysaëtos m.m.), filmmusik (4 filmer), 2 radiospel, orkestermusik (symfoni), kammarmusik (2 stråkkvartetter), pianomusik, vokalmusik (20-tal sånger och visor), orgelmusik.

Collected works

The following is a presentation of the composer’s works chronologically and in respective categories where the year of composition or publication is known. In those instances there is no year noted, the year is unknown.
Opera
Giorgione (Tor Hedberg), [never performed].

Incidental music
Pan spelar, melodrama (Emil Kleen), 1926.
Holländaren (August Strindberg), 1928.
Ouverture till Rolfs revy 1929, 1929.
Ranjana, melodram, 1929. [Recorded with Nils Grevillius, Kungliga Hovkapellet and Anders de Wahl 1929.]
Musik till Stor-Klas och Lill-Klas: Sagospel med sång och musik i 7 tablåer efter gamla sagor av Gustaf af Geijerstam, 1930. Dramaten 1930, Göteborgs stadsteater 1940.
Revisorn, 1932. Dramaten.
Dexippos, melodrama (Viktor Rydberg), 1932.
Den italienska halmhatten, 1934, Stora teatern.
Frihetsfejden (Ernst Eklund), 1935. Skansen.
Agamemnon (Aischylos, trans. Emil Zilliacus), Dec. 1935. Svenska teatern, Helsingfors.
Chrysaëtos, melodrama (August Strindberg), 1939.
Kronbruden, 1944. Dramaten.

Film music
Hjärtan som brinna (comp. with Nils Grevillius), Hund och katt. Ur Säg det i toner (dir. J. Julius, Edvin Adolphson), 1929.
Måsö-hambo, Sång till Eva. Ur Den blomstertid ... (dir. Alf Sjöberg), 1940.
Morgonväkt (dir. Gösta Werner), 1945.
Midvinterblot (dir. Gösta Werner), 1946.

Radio music
Kronbruden (cir. Olof Molander), Radioteater premiere 15 November 1939.
Prinsessan och svennen, comic opera for radio, 1946.

Symfonies
Symfony G minor, 1937.

Other orchestral music
Andantino for english horn and chamber orchestra, 1946.
Berceuse elegiale.

Chamber music
Fiesco, Courande och gavotte [for clarinet, violin and lute], 1930.
Berceuse [for violin, cello and piano], 1944.
Fugerat förspel for woodwinds and french horn, 1946.
String quartet D minor.
Ballad från havet [poetry reading with string quartet].

Piano
Sonatina, 1921.
Pan spelar (melodrama), 1926 [piano reduction].
Aeolus, blås vind under vingar! Flygarmarsch, 1942.
Sonata A minor, 1946.
Amors triumf. Dans Skizz.
Aubade.
Gulle-Per (Molin–Schildknecht).
Fuga B-flat major.
Den italienska halmhatten [prologue, piano part].
Motto: Sådan ton har tradition.

Songs, schlagers and ballads
Kung Liljekonvalje (Gustaf Fröding), 1930.
Till Eva-Lisa − Vita Nuova (Berit Spong), Good Friday 1940.
Jämtlandsjazzen (Alf Sjöberg).
När alla stjärnor glimma. Tango (form: Den blomstertid), 1940.
Sången till Eva (from: Den blomstertid), 1940.
Klockarens sång. Vals (from: Den blomstertid), 1940.
Sicken en! Schottis (Boy Grizzle), 1944.
Sommarfantasi. Vals (Nils Ferlin), 1944.
Jungfrun i det gröna (Jödde i Göljaryd), 1944.
Får jag lämna några blommor. [Joined with Jungfrun...], 1944.
Det var om aftonen (Dan Andersson). Chronicle of Jämtland by Björn Schildknecht, 1944.
En tackvals i sjuksängen [melody], 1944.
Vårt vita hus i Fontainebleau (Staffan Tjerneld), 1944.
Två dikter av Bo Bergman: Serenade for voice, piano and lute, Du och jag, 1946.
En försommarlek, 1946.
Hallandshambo.
Herr Dardanell och hans upptåg på landet.
Hund och katt (from: Säg det i toner).
Hjärtan som brinna (comp. med Nils Grevillius).

Songs for voice and piano
Och här är dungen, 1913.
Visk mej mit navn (To Margit Ekengren), May 1921.
Hymn from the Swedish hymnal no. 70 [for voice and organ or piano], 1939.
Stillhet [for voice, guitar and piano], 1945.
Vårt vita hus.
När du ser på mej.
Sommarfantasi [for voice with accompaniment].
En liten amulett, Schildknecht−Flyckt.

Organ
Dröm på vägen, 1935.

Arrangements (a selection)
Dryckesballad, 1928.
Gökvalsen (men’s choir), 1936.
Tango i Nizza.
Visor (Anna-Lisa Frykman).
Ping-pong-vals.
En vårvisa (Thomas Morley).
En sjöman älskar havets våg.
Min älskade hon gick sig i min lustgård.
Svenska folk songs part 1, part 2 (Grevillius−Schildknecht).
Bellmaniana: Potpurri part 1−2 (Carl-Michael Bellman, Ragnar Hultén, Nils Grevillius, Björn Schildknecht).