Emil Sjögren (1853-1918)

Prélude et Fugue C-dur

opus posth.

  • Year of composition: 1914-1918
  • Work category: Organ
  • Duration: 8 min

Examples of printed editions

• Wilhelm Hansen
• Cantorgi förlag, 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym I

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Examples of recordings

• Swedish Society Discofil: SCD 1083-84
Ralph Gustafsson, Maria Magdalena kyrka Stockholm
• BIS-CD-191
Hans Fagius, Katarina kyrka Stockholm

Description of work

1. Prélude: Allegro maestoso C major alla breve
2. Fugue, version 1: Allegro moderato C major 4/4
Fugue, version 2: Allegro moderato C major 4/4