Emil Sjögren (1853-1918)

Prelude in C major

  • Work category: Organ
  • Duration: 2 min
  • Detailed duration: 1´41 (Ralph Gustafsson)

Examples of printed editions

Cantorgi förlag 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym II

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Examples of recordings

Swedish Society Discofil: SCD 1083-84
Ralph Gustafsson, Maria Magdalena kyrka Stockholm

Description of work

C major 4/4 (C)