Johannes Christoffer Stålhammar (1868-1900)

Elegi

  • Work category: Piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 36-38. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Lento e-moll 4/4 (C), 12 takter, /:8 takter:/, 13 takter, /:8 takter:/, 15 takter, totalt 46 takter