Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Aftonstämning

  • Year of composition: 1879
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', pp. 158-161. Ljus' förlag, Stockholm, 1900.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Description of work

Aftonstämning: Andantino D-flat major 3/4


Libretto/text

Aftonstämning

När aftonstjärnan flammar
högt ofvan dunkel värld,
till dig i stilla kammar
min tanke styr sin färd.

Där vill den flärden glömma,
så tyst sin vinge gömma,
och bedja blott med dig,
ja bedja blott med dig.

O låt mig vägen finna
till fjärran hyddas hamn,
att där min lycka vinna
i kärleks ljufva famn.

Var du min sol, min stjärna,
från mörkrets makt mig värna,
och lys mig hem till dig,
ja lys mig hem till dig.