Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Hej dunkom. Svensk folkvisa

  • Year of composition: 1902 enligt vissa källor, 1904 enligt andra
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Anonym
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Manskörprisma 1, AB Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 7029
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Andra delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2734

Description of work

(tempobeteckning saknas) ass-moll [sic] 3/4


Work comment

Sången finns även satt för blandad kör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hej! dunkom, så länge vi levom [sic],
sjungom dansom, haven roligt varje dag 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage