Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Oro ur Visor för blandade röster a capella [sic], 1:a häftet

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (samlingen trycktes 1889 enligt Svenskt Biografiskt lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Dedication: "Till August Körling och Musiksällskapet i Ystad" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Julius Bagges Förlag, J.B.170a

Description of work

Ej långsamt a-moll 3/8


Work comment

"Melodien från Östergötland" (enligt nottrycket)

Samlingen innehåller:
1. Locklåt
2. Till skogsstjernan (Trientalis europœa [sic])
3. Oro
4. Hyllning
5. "Den första gång"
6. Tillegnan
7. Glädjens blomster
8. Hymn ("Han, som hit oss satte ut") 


Libretto/text

[1.] Du som har mitt hela hjerta,
du som utgör all min fröjd

[2.] Ack, hvi [sic] dröjer du så länge,
hvi oroar du mig så? 


Media files

References

  • Vocal scores
    • Oro - Score (pdf - 179 kB  |  Downloaded 324 times)