Vilhelm Svedbom (1843−1904)

Hyllning ur Visor för blandade röster a capella [sic], 1:a häftet

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert (samlingen trycktes 1889 enligt Svenskt Biografiskt lexikon)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Dedication: "Till August Körling och Musiksällskapet i Ystad" (enligt nottrycket)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

• Julius Bagges Förlag, J.B.170a
• Gehrmans Kör-Bibliotek. Valda sånger för blandad kör a capella [sic], Carl Gehrmans Musikförlag, C.G.1658
• Svenska Skolkvartetten. Andra samlingen, 100 fyrstämmiga sånger, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1946]

Description of work

Lugnt D-dur 4/4 (C)
Abr. Lundquists utgåva: C-dur


Work comment

Samlingen innehåller:
1. Locklåt
2. Till skogsstjernan (Trientalis europœa [sic])
3. Oro
4. Hyllning
5. "Den första gång"
6. Tillegnan
7. Glädjens blomster
8. Hymn ("Han, som hit oss satte ut") 

 

Sången finns även i sättning för manskör a cappella. Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Säll den hvars [sic] rena bröst
i lifvets blomstertid
en inre evig skatt
mot vrånga öden gömmer